INDSÆTTERBETINGELSER

1.     Ved tilmelding af varer til Jysk Auktion accepterer indsætter alle betingelser. Ved tilmelding af biler til FAST SALÆR AUKTIONER – se punkt 8.

1.     Indsætter opretter sig selv som bruger, på jysknetauktion.dk, inden tilmelding som indsætter. Husk konto nummer.

 

2.     Effekter fra 0 til 10.000 kr. indsættes til højeste bud. Hvis indsætter selv byder over, betales både købs- og salgssalær. Hvis et samlet salg på mindst 10.000 kr. ikke opnås på auktionen, kan Jysk Auktion kræve en afregnings gebyr på 500,00 kr. Hvis indsætter fastsætter en mindstepris, så har indsætter selv det fulde ansvar for at varen også opnår mindsteprisen.

 

3.     Hver enkelt vare som indsættes på auktionen, skal opnå et minimumsbud på kr. 500,00. For budsum som er under kr. 500.00, kan Jysk Auktion opkræve indsætter kr. 150,00 pr. vare.

    1.   Budsum under 300,00 kr. afregnes ikke.

 

4.     Indsætter skal selv opdele deres effekter i enkelte numre på euro-paller. Indsætter sørger selv for egen forsikring på indsatte effekter samt oplyse eget forsikringsselskab om auktionsstedet – pladsen ved Jysk Auktion er indhegnet med godkendt KIBO HEGN samt udstyret med VERISURE alarm/overvågning i alle bygninger.

1.   Indsætter skal printe og udfylde skemaet nedenunder (se skabelon nedenfor).                   

                        2.   Indsætter skal beskrive varerne detaljeret på skemaet og aflevere den sammen med effekterne.

3.  Indsætter skal selv klargøre effekterne til salg.

4.   Euro paller er altid til rådighed til opstilling af effekterne.

5.  Skal Jysk Auktion opdele/beskrive/klargøre effekterne, modregnes omkostninger på indsætter afregning.

 

5.     Jysk Auktion har ret til at afvise varer som er defekte, eller ikke kan opnå et bud på mindst kr. 500,00. Annulleret nummer går tilbage til indsætter, uanset grund.

 

6.     Hvis Jysk Auktion finder defekter, eller har mistanke om defekter ved indsatte varer, oplyses defekt eller stand ukendt i kataloget. Jysk Auktion har ret til selv at vælge opdeling og sammensætning af indsatte varer.

 

7.     Jysk Auktion afregner indsætter senest 14 dage efter Auktionsdagen via overførsler til indsætters bankkonto. HUSK KONTO NR: Indsætter-afregning sendes på mail senest 14 dage efter Auktionsdagen.

       Bemærk: Ved FAST SALÆR ( BILAUKTION) AUKTION kan der gå op til 3 uger grundet længere betalingsfrist.

1. Der er altid mulighed for at få en aconto beløb udbetalt inden den endelig afregning.

 

  8.     FAST SALÆR AUKTIONER.

1.  Bilauktioner som afholdes på pladsen ved Jysk Auktion, afholdes som fast salær auktioner med købersalær på 2000 kr.+ moms uanset budsum.

                 2.  Biler fra 0 til 20.000 kr. i budsum, opkræves indsætter salær på 1000 kr. + moms.

                 3.  Biler med en budsum på over 20.000 er gratis at tilmelde.

                 4. GEBYROVERSIGT:

·         Brændstof gebyr: Hvis Jysk Auktion finder det nødvendigt at påfylde brændstof, erlægges indsætter 500 kr. (+ moms) i gebyr.

·         Starthjælp gebyr: Hvis Jysk Auktion skal yde starthjælp, erlægges indsætter 200 kr. (+ moms) i gebyr pr. gang.

·         Funktionsevne gebyr: Hvis Jysk Auktion skal yde hjælp til batteri for funktionsevne/ flytte biler som ikke kan køre, m.m., erlægges indsætter 500 kr. (+ moms) i gebyr pr. gang.

·         Klargørings gebyr: Hvis Jysk Auktion skal foretage indvendigt oprydning/tømning af biler, erlægges indsætter 500 kr. (+ moms) i gebyr. Billeddokumentation fremvises indsætter.

·         Administrationsgebyr: Så frem registreringsattesten og nøgler ikke medfølger bilen ved tilmelding, erlægges indsætter 500 kr. (+moms) i gebyr.

·         Hjemkøbs gebyr: Hvis indsætter hjem køber bilen, kan Jysk Auktion opkræve både indsætter salær samt købersalær.

·         Pladsleje gebyr: Hjemkøbte biler, som ikke tilmeldes næste auktion, afhentes i udleveringsperioden for den pågældende auktion. Der erlægges 1000 kr. (+ moms) i pladsleje for biler som ikke afhentes i udleveringsperioden.

 

9.  UDRYKKER AUKTION

                 1.  Auktionen afholdes hos indsætter som udrykker auktion.

                 2.  Udrykker auktion er altid gratis for indsætter.

3.  Jysk Auktion laver en online katalog med indsætters effekter samt udfører arbejdet med fakturering og udlevering.

4.  Opstilling samt beskrivelse af effekter kan aftales med Jysk Auktion.

5.  Oprydning ved konkurs, dødsbo, ophør, m.m. kan aftales med Jysk Auktion.

 6. Udrykker auktioner kan afholdes over hele landet. Vi har stor ekspertise indenfor især: Landbrugs maskiner, entreprenørmaskiner, have/park maskiner, m.m. Få en uforpligtende tilbud – ALT HAR INTERESSE.

 

   10. Indsætter skal friholde Jysk Auktion for ethvert beløb, som Jysk Auktion betaler som følge af mangler ved det bortauktionerede.

1. Jysk Auktion vil primært søge sig fyldestgjort i sikkerhedsstillelsen. Et eventuelt retskrav, vil blive opkrævet ved indsætter.

 

11.  Når højestbydende meddeles ved hammerslag, sluttes der en bindende aftale mellem indsætter og højestbydende.

 

12. Højestbydendes krav som følge af mangler ved det bortauktionerede, rettes mod indsætter.

 

13. Indsætter skal være bekendt med at alle varer ude/inde står for indsætters egen risiko. Herunder bla. hærværk, tyveri, m.m. Genstande er ikke dækket af nogen form for forsikring ved Jysk Auktion.

 

Auktions- og indsætterbetingelser

Dokumenter

Skabelon til indsætning af op til 6 artikler

Skabelon til indsætning af op til 50 artikler

Skabelon til indsætning af køretøj