27 NOV. SIDSTE FAST BILAUKTION I 2022

NÆSTE FAST BILAUKTION - 29-01-2023

JYSK AUKTION HOLDER FERIE LUKKET
FRA DEN 09-12-22 TIL OG MED DEN 08-01-23

 

AUTOVÆRKSTED / OPHUG-RESERVEDELE NYE/BRUGTE.
Afsluttes Søndag d. 08.01 Kl. 20:00
177 katalog numre
AFSLUTTET
KONKURSAUKTION OVER TIDL. Jysk - Elservice.
Afsluttes Søndag d. 22.01 Kl. 20:00
183 katalog numre
AFSLUTTET
FAST BILAUKTION - JANUAR 2023
Afsluttes Søndag d. 29.01 Kl. 20:00
176 katalog numre
dage timer min sek

VIGTIGT INFO VEDRØRENDE ALLE KØRETØJER/ IMPORTANT INFORMATION REGARDING VEHICLES:

Alle biler, lastbiler, traktorer, m.m. sælges ved AUKTION og i den stand de befinder sig. Jysk Auktion foretager ikke nogen form for undersøgelser af genstanden, og indestår som følge heraf ikke for genstandens stand og funktionsevne. Jysk Auktion oplyser information om varen KUN hvis den ikke selv kan køres på plads eller hvis indsætter af varen har givet oplysninger herom. ALLE køretøjer skal efterses/prøves af evt. køber på eftersyns dagen, OBS!! det er købers ansvar at vurdere genstanden - alt købes som beset. Evt. spørgsmål kan rettes til mobil 24 48 48 45 eller på mail: info@jyskauktion.dk

All cars, trucks, tractors, etc. are sold by AUCTION and in the condition they stand. Jysk Auktion does not carry out any form of investigation of the object and, as a result, does not guarantee the object's condition and functionality. Jysk Auktion provides information about the item ONLY if it cannot be driven in place or if the owner of the item has provided information about it. ALL vehicles must be inspected / tested by buyers on inspection day. Attention !! it is the buyer's responsibility to assess the item - everything is purchased as seen. Questions can be directed to mobile 24 48 48 45 or by email: info@jyskauktion.dk


REGISTRERINGS ATTESTER OG KODER:

Hvis andet ikke er oplyst, medfølger den original registrerings attest til køretøjer. BEMÆRK: det kan forekomme at der forefindes en nyere attest end den Jysk Auktion udlevere. Køber må selv henvende sig på UDVIDET MOTORKONTOR eller SKAT for at fremskaffe den nyest attest - Auktionshuset kan ikke hjælpe med at fremskaffe attesten. NYE REGLER FRA SKAT: Har man den original registrerings attest på et køretøj samt en faktura på købet, kan man NU får opgivet koderne eller fremskaffe den seneste attest.


ER DER HJÆLP TIL LÆSSNING VED AFHENTNING? / LOADING HELP
Der er altid hjælp til læssning under de auktions oplyste afhentningsperioder. Afhentning perioder findes på auktionskatalogets forside.

RAMP til læssning af køretøjer, er til rådighed ved auktioner som afholdes ved Jysk Auktions hjemme adresse, Ulvedalsvej 62-64, 8620 Kjellerup.
RAMP for loading vehicles is available at auctions held at Jysk Auktions's home address, Ulvedalsvej 62-64, 8620 Kjellerup. 

SLISKER skal medbringes til læssning af køretøjer ved ude auktioner.
ACCESS RAMPS must be brought for loading of vehicles at other locations.


FOR FOREIGN CUSTOMERS - 

COLLECTION OF ITEMS: SEE FRONT PAGE OF CATALOG FOR DETAILS.

DUE TO TRANSPORT CONDITIONS FOR FOREIGN CUSTOMERS - 

COLLECTION DATES FOR AUCTIONS HELD AT OTHER LOCATIONS - DETAILS ON FRONT PAGE OF CATALOG MUST BE FOLLOWED.

COLLECTION DATES FOR AUCTIONS HELD AT JYSK AUKTIONS HOME ADDRESS - ITEMS CAN BE COLLECTED AT A LATER DATE -  FREE OF CHARGE - HOWEVER, THIS MUST BE ARRANGED BY EMAIL.

TEMPORARY EXPORT AID:

FOR OUR FOREIGN CUSTOMERS, NEW CONDITIONS DUE TO THE RESTRICTIONS IN PLACE BECAUSE OF THE CORONA VIRUS. ( NOT APPLICABLE FOR AUCTIONS HELD AT LOCATIONS OTHER THAN JYSK AUKTIONS HOME ADDRESS )

You will automatically receive an invoice when the auction closes.

Your invoice will be changed to a VAT FREE invoice within 24 ours and sent to your mail.

Transfer 25 % of the total payment to our account, see bank information on invoice.

Jysk Auktion will STORE/HOLD all items, charge free, until the danish border opens -
Transfer the remaining amount due on the invoice, when COLLECTION again is possible.