BILAUKTION AUGUST

AUKTIONEN BEGYNDER AT LUKKE FOR BUD KL. 20.00 DEN 30 AUGUST 2020.

KATALOGET FORVENTES AT ÅBNE DEN 21-08-2020

JYSK AUKTION IS SOMMER CLOSED DURING WEEKS: 29-30-31-32-33

( FROM THE 11-07-2020 UNTIL 17-08 -2020 )

 

EFTERSYN: TORSDAG DEN 27-08-2020, fra kl. 12.00 til 17.00, Ulvedalsvej 62-64, 8620 Kjellerup.

BETALING: FRA DEN 30-08-2020 TIL OG MED DEN 04-09-2020. BETALING PÅ HJEMMESIDEN, BANKOVERFØRELSE ELLER MED DANKORT VED AFHENTNING.

OBS!! GRUNDET CORONA VIRUS -  FOR AT BESKYTTE DIG OG OS -  VIL VI APPELLERE TIL BETALING PÅ HJEMMESIDEN MED KORT ELLER MED BANKOVERFØRELSE.

AFHENTNING:  ONS D. 02-09-2020 SAMT  ONS D. 09-09-2020. BEGGE DAGE FRA 10.00 TIL 17.00. ULVEDALSVEJ 64, THORNING, 8620 KJELLERUP.


FAST BILAUKTION VED JYSK AUKTION-

FAST SALÆR PÅ 2000,- Kr. PÅ ALLE BILER

AUKTIONER MED FAST SALÆR: 

1.     Bilauktioner som afholdes ved Jysk Auktions hjemme adresse (Ulvedalsvej 64, 8620 Kjellerup), afholdes som FAST SALÆR auktion.

2.     FAST SALÆR gælder kun for personbiler, varebiler og lastbiler.

3.     Alle biler/lastbiler tillægges et auktionssalær på 2000 kr. + moms, uanset budsum.


VIGTIGT INFO VEDRØRENDE ALLE KØRETØJER/ IMPORTANT INFORMATION REGARDING VEHICLES:

Alle biler, lastbiler, traktorer, m.m. sælges ved AUKTION og i den stand de befinder sig. Jysk Auktion/Netauktion foretager ikke nogen form for undersøgelser af genstanden, og indestår som følge heraf ikke for genstandens stand og funktionsevne. Jysk Auktion oplyser information om varen KUN hvis den ikke selv kan køres på plads eller hvis indsætter af varen har givet oplysninger herom. ALLE køretøjer skal efterses/prøves af evt. køber på eftersyns dagen, OBS!! det er købers ansvar at vurdere genstanden - alt købes som beset. Evt. spørgsmål kan rettes til mobil 24 48 48 45 eller på mail: info@jyskauktion.dk

All cars, trucks, tractors, etc. are sold by AUCTION and in the condition they stand. Jysk Auktion / Netauktion does not carry out any form of investigation of the object and, as a result, does not guarantee the object's condition and functionality. Jysk Auktion provides information about the item ONLY if it cannot be driven in place or if the owner of the item has provided information about it. ALL vehicles must be inspected / tested by buyers on inspection day. Attention !! it is the buyer's responsibility to assess the item - everything is purchased as seen. Questions can be directed to mobile 24 48 48 45 or by email: info@jyskauktion.dk